Databases

Frans Peeters, Marc Castenmiller, Eelco Dijkstra

Het materiaal van het keuzethema Databases bestaat uit de volgende onderdelen:

  • interactieve cursus SQL
  • database-ontwerp
  • Linked Data en andere database-paradigma’s (NoSQL)
  • project

Status van het materiaal

SQL

De interactieve cursus SQL (zie: sql.informaticavo.nl) is met leerlingen getest door docenten in het ontwikkelteam. Deze is beschikbaar voor testen door andere docenten. Deze cursus is -met uitzondering van enkele onderdelen, bijvoorbeeld over Joins- zelfstandig door leerlingen te volgen.

Contactpersoon is Frans Peeters.

Database-ontwerp

Een eerste versie van materiaal is beschikbaar voor testen (download zip-bestanden). Omdat database-ontwerp een lastig onderwerp is, is het wel noodzakelijk dat docenten ervaring hebben met met dit onderwerp, of nascholing hiervoor gevolgd hebben.

Contactpersoon is Marc Castenmiller

NoSQL en Linked Data

Contactperson is Eelco Dijkstra

Project

Het is belangrijk dat leerlingen hun vaardigheden op het gebied van databases ook toepassen in een project. Dat hoeft geen speciaal database-project te zijn: het projectdeel van het keuzethema Databases kan met het projectdeel van andere keuzethema’s gecombineerd worden, bijvoorbeeld met Netwerken/Internet of Things en Physical Computing. Andere combinaties zijn ook mogelijk. Een dergelijke combinatie geeft een meer realistische context voor het database-aspect. Bovendien geeft dit de mogelijkheid om leerlingen met verschillende achtergronden en interesses in een projectteam samen te laten werken.

Nascholing

Voor de interactieve cursus SQL lijkt geen nascholing nodig: de meeste docenten beheersen deze stof waarschijnlijk al. Bovendien is dit materiaal is ook voor docenten goed toegankelijk.

Database-ontwerp is een lastig onderwerp: hiervoor is nascholing zeker nodig. Een mogelijkheid daarvoor is het volgen van de Oracle-cursus XXX (online). Daarnaast is oefening met eigen opdrachten nodig, onder begeleiding van meer ervaren docenten (of database-ontwerpers). Over de mogelijkheden hiervoor wordt nog nagedacht.

Voor de onderdelen NoSQL en Linked Data wordt nascholing aangeboden: de eerstvolgende gelegenheid is de netwerkbijeenkomst Informatica van Betapartners, op donderdag 24 januari 2019 (16:00-20:00 uur, VU Amsterdam).